لذات فلسفه

لذات فلسفه Review

...

Title:لذات فلسفه
Edition Language:Persian

Enjoy the book review !

  لذات فلسفه Reviews

 • Ahmad Sharabiani

  The Pleasures of Philosophy = The Mansions of Philosophy, Will Durant The Pleasures of Philosophy. New York: Simon & Schuster, first published 1953. Will Durant conceived of philosophy as total perspe...

 • ????

  كتاب درمانىبراى كسانى كه مى خواهند در مدتى كوتاه، كمبود و عقب افتادگى دانش خود را در همه ى زمينه هاى اساسى علوم...

 • peiman-mir5 rezakhani

  دوستانِ گرانقدر، این کتاب از 470 صفحه و 9 بخش و 24 فصل، تشکیل شده است.. کتاب گنجا است و بار معنایی بالایی دارد، ولی ...

 • Ehsan

  تنها کتابی که هرموقع کسی ازمن میخواد کتابی بهش معرفی کنم، بلافاصله اسمشو میارم همین کتابه: لذات فلسفه اثر ارزش...

 • ArEzO.... Es

  از متن كتاب:زیبایی یکی از مفاهیم فلسفی است.ویل دورانت عقیده دارد زیبایی زاده میل است. یکی از نشانه‌های برجسته ...

 • ZaRi

  زن امروزی:دختران ماپس از آزادی زن نتیجه ی پیشرفتهای اقتصادی است و خود او در آن دخالتی ندارد و سرزنش او برای این ...

 • Negar

  عجب کتابیه برای شروع 2014!!نسخه کاغذی رو از یکی از دوستام گرفتم، و چون می خواستش خیلی سریع خوندمش. سخت بود کتابش. ی...

 • Alireza

  نباید از کتاب هایی که همه مقولات اندیشه را در خود دارند انتظار زیادی داشته باشید. چرا که اگر هم بخواهند نمی توا...

 • Ali

  ویل دورانت عقاید خودش را راجع به مسائل فلسفی با اشاره گذرایی به نظرات فلاسفه مطرح بیان کرده است. عقاید خودش اما...

 • Armin

  بهترین قسمت کتاب، قسمتی بود که درباره‌ی پیدایش دین صحبت می‌:رد و خیلی قشنگ از نظر تاریخی این مساله رو بررسی کر...